Misja Firmy

Firma PolskaRyba.pl jest prekursorem najlepszych praktyk w dziedzinie szeroko rozumianej branży rybackiej.

Naszą misją jest kreowanie pozytywnego wizerunku rybactwa oraz kultywowanie tradycji rybackich.

Wyselekcjonowane produkty rybołówstwa oraz nasze usługi przyczyniają się do uznania i zaufania klientów.

Polityka Jakości

Właściciele Firmy PolskaRyba.pl zobowiązują się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, wyznaczając do realizacji następujące cele:

  • stała troska o bezpieczeństwo żywności
  • zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta dzięki systematycznej analizie jego oczekiwań oraz najwyższej jakości oferowanych usług, produktów i standardów obsługi
  • doskonalenie produktów i procesów w oparciu o własne receptury
  • staranny wybór surowców oparty na współpracy wyłącznie z producentami gwarantującymi ich najwyższą jakość
  • stałe podnoszenie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności i standardów najwyższej jakości świadczonych usług.

Pełne zaangażowanie właścicieli i współpracowników Firmy PolskaRyba.pl w realizację wyznaczonych zadań jest gwarancją osiągnięcia celów naszej Polityki Jakości.